TEKNIK OCH MILJÖBESIKTNING

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | 08-615 1520 | 0761-400510 | joakim@scandvik.se

Energideklaration

Energideklaration ska göras var 10:e år och ge en överblick över byggnadens status.


Varför?

Energideklaration ska göras var 10:e år och ge en överblick över byggnadens status.Hur?

Vid en energideklaration av exempelvis ett bostadshus behövs fastighets- och förbrukaruppgifter såsom:

  • Vattenförbrukning (tappvatten)
  • Energiförbrukning för uppvärmning (fjärrvärme, värmepump, elvärme)  
  • Elförbrukning (hissar, lyse, mm)
  • Uppgifter om eventuellt ventilationssystem
  • Byggnaden storlek (uppvärmningsyta) s k A-temp

När ovanstående uppgifter finns tillgängliga görs ett platsbesök för att få en uppfattning om husets byggnadssätt och övriga komponenter som påverkar husets energiförbrukning.

Offertförfrågan