Uppdaterad senast: 2012-02-14

ODF Kort

ODF kortODF kort = Orientering Drift Flödes Kort är ett besiktningsunderlag för OVK besiktning. Om en fastighet har fläktar som sköter ventilationen sk mekanisk ventilation ska det finnas handlingar som beskriver: var fläktar är placerad, vad fläktar betjänar, vilka flöden fläktar ska ge samt driftförutsättninagar och styrning. Ibland finns det handlingar sedan anläggningen byggdes där alla uppgifter finns att tillgå men lika ofta saknas all dokumentation. Ett ODF kort innehåller alla uppgifter som kan behövas vid en OVK. Med ett ODF kort behöver inte besiktningsmannen "gissa" sig till var fläktar finns och vad de betjänar.

För att utföra en OVK-besiktning krävs underlag, önskemålet är naturligtvis att allt nedanstående finns:
- Objektsorientering
- Flödesschema
- Ventilationsritningar
- Driftinstruktioner
- Fastighet & ägarförhållanden

 

Om ovanstående saknas tillverkar vi gärna ett ODF Kort där alla nödvändiga uppgifter för en OVK-besiktning finns.