Uppdaterad senast: 2012-02-14

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll -OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar. Vi kan även utföra luftanlyser och ge förslag på åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen. Vi har marknadens bästa mätinstrument och håller dem kalibrerade. I många fall blir anläggningen godkänd annars lämnar vi en lättbegriplig sammanställning över vad som bör åtgärdas och ett uppskattat pris på vad detta kan kosta. Besikningen utförs med olika intervall beroende på verksamheten och typ av ventilionssytem.

För att utföra en besiktning är det önskvärt men ej nödvändigt med följande underlag:
1. Tidigare OVK-protokoll
2. Driftinstruktioner/ventilationsritningar eller
3. Ett ODF kort (se fliken ODF kort)
4. Nycklar till fläktrum och rum som ska mätas

 

Besiktningsintervall
Byggnader Intervall
Förskolor, skolor,vårdlokaler, mm. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i industri byggnader med FT-& FTX ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i industri byggnader med S-F-& FX ventilation. 6 år
S= självdrag, F = mekanisk frånluft, FT= mekanisk från-och tilluft, FX = frånluft med återvinning & FTX = FT med återvinning.