Uppdaterad senast: 2013-03-19

OVK Besiktning i Brf och Bostäder

ovkFlerbostadshus ska besiktigas regelbundet. Var 6 år är det normala intervallet. När vi aviserar lägenheter innan en besiktning får vi en uppfattning om vilka resurser som krävs vid själva besiktningen. Vi brukar under normala förhållanden hinna med max 75 lägenheter / kväll. Vi mäter i alla åtkommliga lägenheter och lämnar protokoll på mätvärden och eventuella avvikelser

Om det finns Mekanisk ventilation (vanligen fläktar på tak) så måste det även finnas ett ”besiktningsunderlag” även kallat ODF kort som beskriver anläggningens funktion & utformning.

Om några brister upptäcks lämnar vi alltid ett åtgärdsförslag som vi eller någon annan kan följa. Om så önskas kan vi åtgärda eventuella fel & brister.

Besiktningsprocess
Vi aviserar samtliga lägenheter ca en vecka i förväg. Besiktningen utförs vanligen mellan kl.17:00 - 19:30 eftersom de flesta hyresgäster vanligen är hemma och ej behöver ta ledigt. På detta sätt får vi tillträde till ca 90% vilket ger en god bild av fastighetens kondition.
 
Beträffande besiktningsintervall hittar du här.
 

Önskar du offert från oss? Fyll gärna i formulär nedan.

Ditt Namn:

Din E-post:

Telefon nr:

Meddelande: (antal lgh., typ av ventilationsystem och postadress)