TEKNIK OCH MILJÖBESIKTNING

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | 08-615 1520 | 0761-400510 | joakim@scandvik.se

Scandvik AB

Företaget utför obligatorisk ventilationskontroll -OVK, luftanalys och miljöutredningar i bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m.


SCANDVIK AB har högsta certifiering för  OVK-besiktning av ventilation, miljöinventering samt energideklaration.

Välkommen!

Våra tjänster

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll -OVK är en återkommande besiktning som utförs i alla fastigheter.

Energideklaration

Ska återkommande utföras i fastigheter var 10:e år.

Fukt-, lukt-, och mögelanalys

När mikroorganismer (mögel) får härja fritt kommer de att utveckla en diger flora av TOXINER "gifter" som ger oss människor allvarliga hälsoproblem.