TEKNIK OCH MILJÖBESIKTNINGAR

Scandvik AB. Gotlandsgatan 71, 116 38, Stockholm. e-Post: joakim@scandvik.se. Tel. 08-6151520

Välkommen

SCANDVIK AB utför Obligatorisk Ventilationskontroll -OVK, Luft Analys & Miljöutredningar i Bostäder, Kommersiella Fastigheter, skolor, butiker, m.m.


Scandvik AB är certifierad för besiktningar & utredningar gällande ventilation och inomhusmiljö. Vi sammanställer förslag på eventuella åtgärder och förbättringar.