OVK, MILJÖBESIKTNING och Energideklaration 

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | 08-615 1520 | 0761-400510 | joakim@scandvik.se

Om företaget

Företaget Scandvik startade 1989 och har sitt huvudkontor på Gotlandsgatan 71 i Stockholm.

Scandvik har sedan starten jobbat med fastighetsbesiktningar (mest OVK) och drivit ventilationsentreprenader.

Sedan 2009 har inriktningen främst varit inriktad på OVK- besiktning, miljöinventering och energideklaration.