Fukt-, Lukt- och Mögelanalys

Hälsoproblem i inomhusluften orsakas ofta av fukt. Fukt i sin tur är en grogrund för allehanda mikrorganismer. När mikroorganismer (mögel) får härja fritt kommer de att utveckla en diger flora av TOXINER "gifter" som ger oss människor allvarliga hälsoproblem. Toxiner kan vara orsaken till hudproblem, problem i våra luftvägar, illamående och huvudvärk. Ett flertal toxiner är dessutom karcinogena.

För att med stor noggrannhet utföra luftanalyser använder vi ett indikationsinstument (Foxboro Miran) och om anledning finns att utföra vidare undersökningar brukar vi föreslå VOC / MVOC test.

VOC = Volatile Organic Compound ger svar på om luften innehåller skadliga nivåer av organiska föreningar.

MVOC = Microbial Volatile Organic Compound är en undersökning av luft som visar på om det förekommer mikober (mögel) som utvecklar hälsovådliga toxiner.

För mätningar av mögel i damn i ventilationskanaler och i rum använder vi en DNA-teknik som kallar realtids-PCR. Metoden är mycket exakt. So lite som en enstaka DNA-sträng kan detekteras.

Våra VOC/MVOC tester skickas till europas enda akrediterade laboratorium i Tyskland.
Alla VOC / MVOC tester utom "Indikationstest" tar ca 10 dagar.