OVK Besiktning och Energideklaration i Stockholm

Om företaget

Företaget Scandvik startade 1989 och har sitt huvudkontor på Gotlandsgatan 71 i Stockholm.

Scandvik har sedan starten jobbat med fastighetsbesiktningar (mest OVK) och drivit ventilationsentreprenader.

Sedan 2009 har inriktningen främst varit inriktad på OVK- besiktning, miljöinventering och energideklaration.