OVK Besiktning och Energideklaration i Stockholm

OVK Besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll -OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar. Vi kan även utföra luftanalyser och ge förslag på åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen.

Vi har marknadens bästa mätinstrument och håller dem kalibrerade. I många fall blir anläggningen godkänd annars lämnar vi en lättbegriplig sammanställning över vad som bör åtgärdas och ett uppskattat pris på vad detta kan kosta.

Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamheten och typ av ventilationssystem.

Vad som behövs...

För att utföra en besiktning är det önskvärt men ej nödvändigt med följande underlag:

1. Tidigare OVK-protokoll
2. Driftinstruktioner/ventilationsritningar eller
3. Ett orientering, drift och flöde (ODF) kort
4. Nycklar till fläktrum och rum som ska mätas

Besiktningsintervall

Byggnader  Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler, mm.  3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i
industribyggnader med FT-& FTX ventilation.
  3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i
industribyggnader med S-F-& FX ventilation.
  6 år

S= självdrag, F = mekanisk frånluft, FT= mekanisk från-och tilluft, FX = frånluft med återvinning & FTX = FT med återvinning.

OFFEERTFÖRFRÅGAN