OVK, MILJÖBESIKTNING och Energideklaration 

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | 08-615 1520 | 0761-400510 | joakim@scandvik.se

OVK i BRF & Bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet. Var 6 år är det vanligaste intervallet. När vi aviserar lägenheter innan en besiktning får vi en uppfattning om vilka resurser som krävs vid själva besiktningen. Vi brukar under normala förhållanden klara av 20-50 lägenheter/ tillfälle. Vi mäter i alla åtkomliga lägenheter och lämnar protokoll på mätvärden och eventuella avvikelser.

Om det finns mekanisk ventilation (vanligen fläktar på tak) så måste det även finnas ett ”besiktningsunderlag” även kallat ODF kort som beskriver anläggningens funktion och utformning.

Om några brister upptäcks lämnar vi alltid ett åtgärdsförslag som vi eller någon annan kan följa.


Besiktningsprocess

Vi aviserar samtliga lägenheter cirka en vecka i förväg. Besiktningen utförs sedan dagtid kl. 10:00-13:00 eller kvällstid kl. 16:00 - 19:00 (de flesta hyresgäster är vanligen hemma och behöver ej ta ledigt denna tid). Vi brukar få tillträde till ca 80-95% vilket ger en god bild av fastighetens kondition och är tillräcklig för att kunna upprätta ett besiktningsprotokoll. Vi skickar sedan protokollet till föreningen och kommunen.

Beträffande besiktningsintervall hittar du här.

Offertförfrågan