TEKNIK OCH MILJÖBESIKTNING

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | 08-615 1520 | 0761-400510 | joakim@scandvik.se

OVK i BRF och Bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet. Var 6 år är det normala intervallet. När vi aviserar lägenheter innan en besiktning får vi en uppfattning om vilka resurser som krävs vid själva besiktningen. Vi brukar under normala förhållanden hinna med 20-50 lägenheter/ tillfälle. Vi mäter i alla åtkomliga lägenheter och lämnar protokoll på mätvärden och eventuella avvikelser.

Om det finns Mekanisk ventilation (vanligen fläktar på tak) så måste det även finnas ett ”besiktningsunderlag” även kallat ODF kort som beskriver anläggningens funktion och utformning.

Om några brister upptäcks lämnar vi alltid ett åtgärdsförslag som vi eller någon annan kan följa. 

Besiktningsprocess

Vi aviserar samtliga lägenheter cirka en vecka i förväg. Besiktningen utförs vanligen mellan kl. 16:00 - 19:00 eftersom de flesta hyresgäster vanligen är hemma och ej behöver ta ledigt. På detta sätt får vi tillträde till ca 90% vilket ger en god bild av fastighetens kondition.

Beträffande besiktningsintervall hittar du här.

Offertförfrågan